Reserveringsvoorwaarden

 

 

1. RESERVERING 

Reserveren is mogelijk middels het opsturen van een volledig ingevuld reserveringsformulier of een email.

Het reserveren van campingplaatsen is mogelijk op elk willekeurig tijdstip.

Stacaravans en plaatsen type Premium zijn in het hoog seizoen alleen te reserveren voor minimaal 7 dagen, altijd met aankomst en vertrek op een zaterdag.

Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en voorkeuren van de kampeerder. Een doorgegeven plaatsnummer is altijd onder voorbehoud.

Reserveren is gratis. Alleen mocht u reserveren voor slechts een dag, dan reserveringskosten bedragen 250,- CZK. 

 

Kortingscoupons: Als u een kortingscoupon heeft en deze korting aangeeft bij uw reservering, dan ontvangen wij deze coupon graag direct bij aankomst. Als u deze coupon niet afgeeft bij aankomst, dan moet u de reeds ontvangen korting alsnog terug betalen.

Reserveringen van kampeerplaatsen zijn mogelijk tot 3 dagen voor aankomstdatum.

 

 

2.   BETALINGEN

Bij het reserveren van   camping platsen   zal u na onze bevestiging van uw aanvraag gevraagd worden om het staangeld in de hoogte van 1000,- CZK (voor de plaats type Premium 1000,- CZK per elke dag) binnen een week te betalen. Dit staangeld zal dan uit de eindrekening voor het verblijf terug gegeven worden. Alleen in het geval dat u de gereserveerde tijd niet zal blijven en u zal bij voorbeeld eerder vertrekken, we kunnen helaas geen staangeld teruggeven/aftellen.  

Bij het reserveren van   stacaravans dient na   ontvangst van de reserveringsbevestiging   het reserveringsbedrag en   25 % van de totale huursom binnen een week te worden voldaan. De betaling van het resterende bedrag dient 4 weken voor de datum van aankomst door de camping ontvangen te zijn. Bij reservering binnen 6 weken dient het totaal verschuldigde bedrag gelijktijdig met de reservering te worden overgemaakt.

 

Bij overschrijding van de betalingstermijnen behouden wij ons het recht voor de reservering te annuleren.

  

 

3.   PRIJZEN 

De vermelde prijzen voor een bepaald jaar zullen, behoudens eventuele drukfouten, niet voorziene BTW-toeslagen, heffingen en overheidstoeslagen en werkelijk evidente vergissingen, ongewijzigd blijven gedurende dat betreffende jaar. 
 

 

4.   BORG 

U hoeft bij ons geen borg te betalen, omdat wij er op vertrouwen dat mocht er onverhoopt iets stuk gaan of beschadigd wordt u dat ( gelijk) bij de receptie meld en vergoed.  
 

  

5.   WIJZIGINGEN IN REEDS BEVESTIGDE RESERVERINGEN 

Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden (bijv. verkorting van de gereserveerde periode), zijn voor dat gedeelte de annuleringvoorwaarden van toepassing. 

  

 

6.   AANKOMST EN VERTREK 

Kamperen: de kampeerplaats kan vanaf 13.00 uur worden betrokken en dient bij vertrek voor 11.00 uur te worden ontruimd en schoon te worden achtergelaten. Verhuuraccommodaties: de door u gehuurde accommodatie staat vanaf 15.00 uur tot uw beschikking. Binnen 1 uur na aankomst dient u eventuele onvolkomenheden en/of ontbrekende inventaris op de receptie te melden. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie voor 10.00 uur opgeruimd en schoon achter te laten. 

  

 

7a.   ANNULEREN - stacaravans en Premium plaatsen  

A. Binnen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging kan de reservering kosteloos worden geannuleerd, behoudens de reserveringen die binnen 4 weken voor aankomst gemaakt zijn. 

B. Bij annulering tussen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging en 4 weken voor aankomst wordt 25 % van de totale huursom in rekening gebracht. 

C. Bij annulering tussen 4 weken voor aankomst en 1 week voor aankomst wordt 75 %  van de totale huursom in rekening gebracht. 

D. Bij annulering tussen 1 week voor aankomst en de dag van aankomst zelf wordt de volledige huursom in rekening gebracht.

E. Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst (graag bericht) dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats. 

F. U dient schriftelijk te annuleren. 

 

7b.   ANNULEREN - andere type van plaatsen 

A. Binnen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging kan de reservering kosteloos worden geannuleerd, behoudens de reserveringen die binnen 7 weken voor aankomst gemaakt zijn. 

B. Bij annulering tussen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging en 4 weken voor aankomst wordt 50 % van de totale aanbetaling (500 CZK) in rekening gebracht. 

C. Bij annulering tussen 4 weken voor aankomst en de dag van aankomst zelf wordt de volledige aabetaling (1000 CZK) in rekening gebracht.

D. Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst (graag bericht) dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats. 

E. U dient schriftelijk te annuleren. 

  

  

   

8. VOORWAARDEN ANNULERINGSFONDS   voor stacaravans en Premium campingplaatsen

Door het aansluiten bij het annuleringsfonds kan men zich vrijwaren voor de kosten van annulering van de verhuuraccommodatie - stacaravans, als één van de reisgenoten: 

A. plotseling ziek wordt of gewond raakt tengevolge van een ongeval; 

B. te maken krijgt met een sterfgeval in de directe familie, d.w.z. overlijden van echtgenote, echtgenoot, ouders, schoonouders, kinderen, broers of zusters. Hiervoor dient u een geldige doktersverklaring toe te sturen.

C. bovendien stelt dit fonds u schadeloos voor de annuleringskosten indien het gezinshoofd onvrijwillig werkloos wordt. 

D. U zult nog steeds bang zijn om in 2021 te komen vanwege het aanhoudende risico op Covid-infectie.

Afsluiting van het annuleringsfonds is slechts mogelijk direct bij boeking. Tegelijkertijd bij de 1e betaling (uiterlijk 21 dagen na ontvangst van de bevestiging) dient het volledige premie bedrag voldaan te worden. Bij niet betalen van deze premie tegelijkertijd met de 1e aanbetaling wordt aangenomen dat er geen prijs wordt gesteld op afsluiting van het annuleringsfonds. Het premiebedrag zal dan in mindering worden gebracht op het totale bedrag van de reservering. 
Het annuleringsfonds geeft dekking vanaf de dag van reserveren tot de door u ingevulde vertrekdatum op de reserveringsaanvraag. Bij tussentijds vertrek, om één van de hierboven genoemde redenen, vindt terugbetaling plaats naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen. U dient in dit geval de ontruiming van de verhuuraccommodatie/kampeerplaats bij de receptie op de camping te melden. Om voor uitkering uit het annuleringsfonds in aanmerking te komen dienen een annuleringsverklaring en bewijsstukken overlegd te worden. De terugbetaling geschied uitsluitend per bank. 
Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van de reserveringskosten en de premie annuleringsfonds. De premie bedraagt 5 % van het totaalbedrag.

 

 

9. GDPR - Privacybeleid

Door uw reservering te maken, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens genoteerd tijdens het boeken.